DREPTUL AFACERILOR

 • consultanta si asistenta privind contractele comerciale: negociere, (prin participare directa la negociere se evita redactarea unor clauze contractuale dezavantajoase sau inaplicabile in practica), redactare, executare;
 • reprezentarea in instantele judecatoresti si arbitrale cu privire la litigiile comerciale;
 • reprezentarea in relatia cu autoritatile publice: (Garda Financiara, autoritate vamala, Curtea de Conturi, etc), incluzand caile de atac impotriva actelor intocmite de aceste institutii;
 • recuperarea debitelor pe cale amiabila sau prin actiuni in justitie finalizate pe calea executarii silite sau a lichidarii judiciare;
 • constituirea de garantii reale in favoarea creditorilor: ipoteci (notariat si intabulare la judecatorie), gaj (redactare contract, certificare si inscrierea in arhiva electronica a garantiilor mobiliare);
 • operatiuni la Oficiul Registrului Comertului, respectiv: intocmirea si certificarea actelor constitutive si aditionale (schimbare sediu social, deschidere/radiere puncte de lucru, spatii de depozitare, sucursale, majorare capital social, inlocuire administratori,cenzori, cesiune de parti sociale, vanzare – cumparare de actiuni, obtinerea avizelor de functionare, preschimbari, precizare obiect de activitate etc.)
 • infiintarea de societati comerciale;
 • consultanta cu privire la activitatile interne ale societatii care au legatura cu domeniul dreptului comercial: evaluarea bunurilor mobile sau imobile ce sunt aduse ca aport in natura la capitalul social, etc.;
 • asistenta juridica in materie de leasing, procedura completa;
 • asistenta juridica in materie de lichidare voluntara si  in procedura de reorganizare si lichidare prevazuta de legea insolventei;
 • asistenta in materie de plan de afaceri;
 • asistenta si reprezentare in materie de dreptul concurentei comerciale;
 • consultanta in materie de concurenta: notificari privind obtinerea de exceptari, notificari privind operatiuni de concentrari economice;

DREPT CIVIL

 • consultanta si asistenta privind contractele civile: negociere, redactare si executare;
 • asistenta si reprezentare in instantele judecatoresti cu privire la actiuni de drept civil: drepturi reale (actiuni in revendicare etc.), contracte speciale (reziliere, rezolutiune, constatarea nulitatii absolute etc.), succesiuni, partaj voluntar si judiciar, somatii de plata etc.;
 • asistenta in materie de proprietate intelectuala, marci, brevete de inventie;
 • consultanta si asistenta juridica in raporturile de dreptul muncii;
 • asistenta in materie de executare silita;
 • tranzactii imobiliare;


DREPT PENAL

 • pentru infractiunile din Codul Penal si din legi speciale;

DREPTUL FAMILIEI

 • desfacerea casatoriei (divortul);
 • acordarea pensiei de intretinere pentru copilul minor;
 • acordarea pensiei de intretinere pentru parinte;
 • majorarea pensiei de intretinere;
 • reducerea pensiei de intretinere;
 • incredintarea minorilor spre crestere si educare;
 • stabilirea domiciliului minorilor;
 • impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei sau dupa desfacerea acesteia (partajul);